Kolory i wzory we wn??trzu

001700cc_raum_0702_600x450000900cc_raum_0302_600x450001200cc_raum_0601_600x450001400raumbild_paisl4cb5c0001600cc_raum_0401_600x450006200as_contzen_papers_09_011700micro_klein_stretz000015700el_paradiso_klein_str015200life_is_punk_stretz00Life-is-punk_600x40001270001_honeycombballs_strMicro_600x400Whispering-grass_600x400E0fffb7ae2_600x594

Niemiecki designer Lars Contzen znany jest ze swych graficznych dekoracji. S?? one w ekscentrycznych, o du??ych rozmiarach i nierzadko w wibruj??ch kolorach.

Oto niektóre rady projektanta jak u??ywa?? barw i wzorów we wn??trzach:
1. Nie ba?? si??! My??lmy o kolorach we wn??trzach jak o elementach tymczasowych, b??dzie nam ??atwiej eksperymentowa??.
2. Wzory i kolory we wn??trzu musz?? by?? spójne. Je??eli decydujemy si?? na jak???? kombinacj?? kolorystyczn?? to si?? jej trzymajmy we wszystkich elementach wyposa??enia.
3. Wi??ksze wzory “otwieraj??” przestrze??. Pomieszczenie wydaje si?? by?? bardziej uporz??dkowane, purystyczne i wi??ksze.Drobne wzorów przeciwnie – mog?? nada?? wn??trzu “nerwow” wygl??d. Je??eli stosujemy grafik?? to tylko jeden jej rodzaj, ale np. w ró??nych kolorach.
4. Przy wyborze kolorów pami??tajm, ??e maj?? one bezpo??redni wp??yw na nasze samopoczucie, nastrój i atmosfer?? wn??trza.

Projektant stworzy?? Colourcourage palet?? kolorów, wzorów i materia??ów wspó??graj??cych ze sob??.

via freshome.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s