Lustereczko powiedz przecie…..

Picture_12Picture_11Picture_14Picture_13Picture_15Picture_16Picture_17Picture_19Picture_18Picture_20Picture_21

…….czy?? s?? inne, pi??kniejsze na ??wiecie?  Lustro jest doskona??ym elementem wyposa??enia wn??trz. Mo??e je ozdobi??, roz??wietli??, a przede wszystkim jest praktyczne. Ma jeszcze jedn?? magiczn?? cech?? – pojawiaj??ce si?? w nim odbicia staj?? si?? dynamicznym obrazem. Prezentujemy kilka  urzekaj??cych swoj?? urod?? luster.

via horchow.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s