Innowacje LED

Led_germany1550x448Ledo07Led_germany4Led_germany3

Ledo LED technologie GmbH stworzy??o nowy typ ??arówki LED “Bulled”.??wieci ona nie tylko do do??u, sk??ada si?? z 11 punków ??wietlnych zamocowanych sferycznie. Dzi??ki temu daje rozproszone ??wiat??o. Moc, wielko????, jasno???? i temperatura ??wiat??a (2800K) odpowiada klasycznej ??arwówce 60W ale pobiera tylko 11W! ??wieci?? b??dzie 80,000 godzin, czyli ok 80 lat!
System mocowania punktów ??wietlnych nadaje ??arówce tak oryginalny wygl??d, ??e niekoniecznie b??dziemy chcieli zas??oni?? j?? aba??urem.

via

100_watt_led-1550x309100we-led-bulb-0

Kolejn?? nowo??ci?? s?? ??arówki LED 100W firmy Switch Lighting. Daj??c du???? ilo???? ??wiat??a pobieraj?? tylko 16W enegrii. ??wieci?? b??d?? 20,000 godzin. Maj?? mo??liwo???? ??ciemniania od 20 do 100%.
via

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s