Pohu??taj mnie!

Picture_25Picture_27Picture_23

Hu??tawki firmy SWVING ????cz?? precyzj?? i finezj?? wykonania z prostot?? funkcji. Ruchome siedziska o wymiarze 80x33cm reklamowane s?? jako “Ekskluzywne hu??tawi dla doros??ych”. Wydaje nam si?? jednak, ??e przy ró??norodno??ci wyko??cze?? (szczególnie tych wielobarwnych) z powodzeniem zastosowa?? je mo??na w pokoju starszego dziecka b??d?? nastolatka!  Wielka szkoda, ??e liny nie maj?? regulacji d??ugo??ci / taka informacja znajduje si?? na stronie producenta/. Wed??ug niej, aby zainstalowa?? hu??tawk??,  nasze mieszkanie musi mie?? albo 3 albo 5 metrów wysoko??ci?!!!  Miejmy nadziej??, ??e to tylko b????d informacyjny!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s