Stoliku roz?????? si??!

Rek-table-8Rek-table-3Rek-table-1Rek-table-2

Oto przyk??ad bardzo prostego rozk??adanego stolika zaprojektowanego przez architekta Reiniera de Jong. Na codzie?? z??o??ony “REK coffee table” zajmuje ma??o miejsca. Kiedy potrzebna nam wi??ksza powierzchnia sto??u wystarczy wysun???? z niego kolejne elementy. Mamy mo??liwo???? dwustopniowego rozsuwania – w przeciwnych kierunkach. W komplecie wyst??puje rega?? “REK bookcase” – sk??adany, mo??e okaza?? si?? doskona??ym rozwi??zaniem w przypadku, gdy wynajmujemy mieszkania  lub cz??sto je zmieniamy. Zawsze ??atwo znajdzie si?? dla niego miejsce!

Rek031Rek012Rek041

via

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s