Spos??b na star????kanap??

Stella_afterStella_beforeStella_before2Stella_after2Stella_after3

Je??eli mamy stary mebel, ci??gle w dobrym stanie, który ju?? straci?? swój blask i chcieliby??my go ma??ym kosztem odnowi?? – dobrym rozwi??zaniem mo??e by?? pomalowanie go! W prezentowanym przyk??adzie klasycznie wyko??czona kanapa uzyska??a zupe??nie nowy wyraz  przez pomalowanie zielonkawego materia??u na czarno. Kolor konstrukcji mebla nie zosta?? zmieniony. Do przeróbki u??yto lateksowej farby i medium tekstylnego (w proporcji 2 do 1), p??dzli oraz ta??my zabezpieczaj??cej. Aby farba dobrze si?? trzyma??a bardzo istotne jest dok??adne oczyszczenie tapicerki mebla! Po????czenie farby lateksowej b??d?? akrylowej z medium tekstylnym powoduje, ??e staje si?? ona elastyczna i nie p??ka, trwale penetruje w??ókna materia??u i nie p??owieje. Pomalowana tkanina staje si?? troch?? sztywniejsza. Efekt mo??na porówna?? do nadruku na koszulce. Osoba u??ywaj??ca odnowionego mebla po kilku tygodniach nadal jest bardzo zadowolona. Twierdzi, ??e powierzchnia ani nie ??ciera si??, ani nie barwi odzie??y. Nie wiadomo jak d??ugo utrzyma si?? ten efekt!  Zawsze jednak mo??na powtórzy?? zabieg malowania albo zmieni?? obicie u tapicera! Milego eksperymentowania!

Medium tekstylne dost??pne w Polsce!

via

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s