Inspiracje: KSI????KI i jak je pomie??ci??

021912_library2_rect540021912_library4_rect540021912_library6_rect540021912_library7_rect540021912_library8_rect540021912_library10_rect540021912_library_rect540021912_library9_rect540

Ksi????ki p??czkuj??, rosn??, mno???? si?? i klonuj??! I nie ma sposobu na powstrzymanie inwazji! Mo??na tylko szuka?? pomys??ów jak pomie??ci?? i zaprezentowa?? gromadzone przez lata tomy! Oto kilka przyk??adów. Ksi????ki  mog?? zaj???? miejsce tradycyjnych kotar /do zas??oni??cia okien wystarcz?? w??skie rolety/. Szeregi tomów ozdobi?? ??ciany – lepiej ni??  tapety i obrazy. Wi??kszo??ci z ksi????ek wystarcza pó??ka o g????boko??ci 20 cm, ciekawym rozwi??zaniem jest zatem zrobienie przepierzenia z rega??u – tracimy niewiele wi??cej przestrzeni ni?? na zwyk???? ??cian?? zyskuj??c ogromn?? ilo???? miejsca! Pó??ki z ksi????kami, dzi??ki niewielkim rozmiarom, doskonale nadaj?? si?? do wype??niania wszelkich wn??k i zakamarków! Skonstruowane na ca???? wysoko???? pomieszczenia wtapiaj?? si?? harmonijnie w przestrze?? i nie marnuje si?? ani skrawek tak potrzebnego miejsca! Oczywi??cie zawsze mo??emy przeznaczy?? dla nich osobny pokój!

via

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s