Fotorealizm w sypialni

Big_banner_template_bob6871342360_f1883c1398Big_banner_template_grannyNewgrotebanner_rgbBigbanner_trottoirTextile14_postResample

Twardy sen na ulicznym bruku!? A mo??e obj??cia Morfeusza w puszystej we??nie? Gdy zmorzy nas sen mo??emy to sprawdzi?? kupuj??c fotorealistyczn?? po??ciel holenderskiej firmy SNURK. Znajdziemy tam nie tylko “kamienne” wzory lecz tak??e bardziej przyjazne – “tkane”, ” haftowane” czy “pikowane”. Dla amatorów znajdzie si?? nawet pies!

via
via

Advertisements

Drzwi których nie ma

Secrrmclosed_01SecretrmopenSecretpassages

Przyzwyczajeni jeste??my do tego, ??e do pomieszcze?? wchodzimy przez drzwi. Tajne przej??cia i  ruchome ??ciany kojarz?? si?? bardziej z powie??ciami kryminalnymi. Rozwi??zania takie jak przej??cie przez rega?? mog?? jednak okaza?? si?? praktyczne nie tylko w ??wiecie fikcji. W niektórych przypadkach (np. w ma??ym wn??trzu) klasyczne drzwi mog??yby zabra?? za du??o cennego miejsca. Zastosowanie ruchomego rega??u mo??e by?? bardzo praktyczne np. w sytuacji kiedy mamy przechodni salon. Drzwi do kolejnego pomieszczenia mog??yby sta?? na drodze storzenia praktycznego i ??adnego rega??u od ??ciany do ??ciany mieszcz??cego np. telewizor, ksi????ki, naczynia, bibeloty etc.- takie rozwi??zanie bardzo optycznie porz??tkuje przestrze?? (patrze 3 zdj??cie). Rega?? taki mia??by jeden ruchomy modu??, stanowi??cy przej??cie. Nie straciliby??my miejsca na drzwi, mieliby??my ci??g??o???? dekoracji a dotego element zaskoczenia dla go??ci!

via

Z papieru

Kamijiya01Kamijiya03Kamijiya0812bKamijiya04Kamijiya06

 

 

Pierwsze papierowe meble zaprojektowa?? w latach 70-tych architekt Frank Gehry.  Fotel Wiggle Side wykonany z 50 po????czonych ze sob?? warstw tektury falistej jest ikon?? designu. Co jaki?? czas pojawiaj?? si?? jego nast??pcy – mniej lub bardziej udane projekty mebli. Papierowy stó?? zaprojektowany przez miso + s.o.n. jest bardzo dekoracyjny i orginalny. Zale??nie od skali pe??ni?? mo??e wiele funkcji, a w mniejszej sprawdza si?? idealnie jako element dekoracyjny. 

via