Lampy z patyną

228839224785504380tvgf39jac236368680412254440mumvjo81c265994540186337673w1vbacicEdison-chandelier93379392243238158ofpxxcpvc56365432805785941zaace6n6c59672763782136028uh5fgvbqc04182110122089839868382226_9ttjgtpy_f4bc21c0f33ef8Il_570xnImagesKozo-lampPaulbarbera-8Super-guppy-floor-lamp-streetlamp-2Covetgarden0412

Oto kilka inspiracji na lampy w stylu industrialnym i vintage, które przy minimalnych zdolnościach manualnych jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie. Jako baza posłużyć  mogą rury, kosze, amortyzatory itp.  znalezione na strychu,  giełdzie staroci czy złomowisku. Niejednokrotnie stworzymy w ten sposób prawdziwe piękności! Nie zdarzy się natomiast, aby powstały lampy pozbawione charakteru!

Advertisements

Dla fanów dobrego designu!

Copy_24_1Copy_21_4Copy_22_2

Lampa zaprojektowana przez Michaela Samoritza zapewne przypadnie do gustu fanom pi??ki no??nej, ale i nie tylko. Inspirowana lampami stadionowymi sk??ada si?? z 24 LEDowych projektorów umieszczonych w kwadracie. Nowoczesna farma, stalowe wyko??czenie i prosta elegancja idealnie nadawa?? si?? b??dzie do nowoczesnego wn??trza. Szkoda ??e w ofercie nie ma lamp wisz??cych.

via

Chemiczny ??yrandol

5web9web14web16webMaria15web

Malarka  Pani Jurek, na cze???? polskiej chemiczki, stworzy??a ??yrandol Maria S.C.. Aby o Marii Sk??odowskiej – Curie pami??ta?? nie tylko z okazji okr??g??ych rocznic, jak ta w roku 2011, ale równie?? na co dzie??, wystarczy powiesi?? lamp??, która wykonana jest ze sklejki i probówek. Mo??emy tworzy?? w??asne eksperymenty, np. kolorystyczne – nape??niaj??c naczynia laboratoryjne zabarwion?? wod??, b??d?? traktowa?? lamp?? jak wazon. Czemu nie! I tak oto zwyk??y ??yrandol zamienia si?? w chandelier!

Innowacje LED

Led_germany1550x448Ledo07Led_germany4Led_germany3

Ledo LED technologie GmbH stworzy??o nowy typ ??arówki LED “Bulled”.??wieci ona nie tylko do do??u, sk??ada si?? z 11 punków ??wietlnych zamocowanych sferycznie. Dzi??ki temu daje rozproszone ??wiat??o. Moc, wielko????, jasno???? i temperatura ??wiat??a (2800K) odpowiada klasycznej ??arwówce 60W ale pobiera tylko 11W! ??wieci?? b??dzie 80,000 godzin, czyli ok 80 lat!
System mocowania punktów ??wietlnych nadaje ??arówce tak oryginalny wygl??d, ??e niekoniecznie b??dziemy chcieli zas??oni?? j?? aba??urem.

via

100_watt_led-1550x309100we-led-bulb-0

Kolejn?? nowo??ci?? s?? ??arówki LED 100W firmy Switch Lighting. Daj??c du???? ilo???? ??wiat??a pobieraj?? tylko 16W enegrii. ??wieci?? b??d?? 20,000 godzin. Maj?? mo??liwo???? ??ciemniania od 20 do 100%.
via