Charakterna szafka

Copy_0_01_diesel_furniture_mindstreamCopy_0_04_diesel_furniture_mindstreamCopy_0_05_diesel_furniture_mindstreamDiesldetail

Prezentujemy meble od Moroso projektu firmy Diesel, znanej g??ównie z produkcji odzie??y. Czarne, kubiczne szafki o zró??nicowanych wymiarach,zosta??y wyposa??one we fronty wyko??czone fotorealitycznymi obrazami: od naturalistycznych, przez architektoniczne pa abstrakcje. O ilo??ci, wielko??ci i wyrazie zestawu zadecydujemy sami, przez dobór modu??ów wed??ug gustu i potrzeb.
Podoba nam si?? koncepcja nadania meblom unikalnego wyrazu. Zabieg naklejenia fototapety na posiadane przez nas meble, mo??e okaza?? sie idealnym rozwi??zaniem na szybk?? renowacj?? czy to meblo??cianki po babci, czy odrapanych szafek kuchennych!

via

Advertisements

Powied?? kotku co jest w ??rodku?

Bloq-1Bloq_sfeer_groot_6-e1327987847252Bloq-drawerBloq-optionsBloq-cushions

Czasem trudno znale???? miejsce na legowisko dla swojego pupila. Bloq zaprojektowany przez Binq Design to ma??y, bardzo funkcjonalny kubik. Mo??e s??u??y?? jako stolik kawowy, szafeczka pod lustrem z por??czn?? szuflad?? na klucze lub szafka nocna. Niezale??nie gdzie go postawimy, nasz kot b??d?? ma??y pies znajdzie dla siebie zaciszne schowanko. Mebel jest dost??py w trzech kolorach  plus 13 odcieni poduszek.

via

Dodatkowe krzesła

Ambivalenz_341Ambivalenz_002Ambivalenz_124Ambivalenz_045

Idealne rozwiązanie nie tylko do małych wnętrz! Krzesełko Flapps po złożeniu ma tylko 18 mm szerokości! Doskonale zmieści się np. w szafie. Po rozłożeniu (jednym ruchem ręki!) otrzymujemy wygodne, funkcjonalne siedzisko. Proszę zwrócić uwagę na regulowane oparcie: projekt dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Dostępny w różnych wersjach kolorystycznych, od naturalnej barwy sklejki, przez neutralną biel po bardziej odważne graficzne wzory . Wymiary krzesełka:  840x470x18mm, koszt ok. 280e.

Projekt prawie doskona??y – prawie, gdy?? mamy pomys?? jak uczyni?? go lepszym!  Dodanie metalowej zawieszki i zaokr??glenie górnej kraw??dzi zamienia??oby krzese??ko /odstawione na czas spoczynku do szafy/ w wieszak!!!

Projektant:   Malte Grieb

<p>

via

Spos??b na star????kanap??

Stella_afterStella_beforeStella_before2Stella_after2Stella_after3

Je??eli mamy stary mebel, ci??gle w dobrym stanie, który ju?? straci?? swój blask i chcieliby??my go ma??ym kosztem odnowi?? – dobrym rozwi??zaniem mo??e by?? pomalowanie go! W prezentowanym przyk??adzie klasycznie wyko??czona kanapa uzyska??a zupe??nie nowy wyraz  przez pomalowanie zielonkawego materia??u na czarno. Kolor konstrukcji mebla nie zosta?? zmieniony. Do przeróbki u??yto lateksowej farby i medium tekstylnego (w proporcji 2 do 1), p??dzli oraz ta??my zabezpieczaj??cej. Aby farba dobrze si?? trzyma??a bardzo istotne jest dok??adne oczyszczenie tapicerki mebla! Po????czenie farby lateksowej b??d?? akrylowej z medium tekstylnym powoduje, ??e staje si?? ona elastyczna i nie p??ka, trwale penetruje w??ókna materia??u i nie p??owieje. Pomalowana tkanina staje si?? troch?? sztywniejsza. Efekt mo??na porówna?? do nadruku na koszulce. Osoba u??ywaj??ca odnowionego mebla po kilku tygodniach nadal jest bardzo zadowolona. Twierdzi, ??e powierzchnia ani nie ??ciera si??, ani nie barwi odzie??y. Nie wiadomo jak d??ugo utrzyma si?? ten efekt!  Zawsze jednak mo??na powtórzy?? zabieg malowania albo zmieni?? obicie u tapicera! Milego eksperymentowania!

Medium tekstylne dost??pne w Polsce!

via

Stolik

Lofting_01Lofting_02Lofting_05Lofting_06Lofting_07

Desiner Matthew Jones  do tafli szk??a z odzysku doprojektowa?? delikatn?? jak wachlarz konstrukcj?? stanowi??c?? baz?? stolika . Jego “noga” sk??ada si?? z kilkudziesi??ciu cienkich listewek po????czonych na ko??ki. Do zbudowania projektu zosta?? stworzony komputerowy model 3d. Bry????  podzielono na elementy, które nast??pnie wyci??to ze sklejki przez ploter CNC. Ca??o???? bazy  nawoskowano, ??eby podkre??li?? naturaln?? faktur?? i kolor drewna. Powsta?? wspania??y designerski mebel z materia??ów pochodz??cych z recyclingu – odpadków sklejki i tafli szk??a, której dano drugie ??ycie!

via