5w1

Oxyo-mistert-3Oxyo-mistert-1Oxyo-mistert-4Oxyo-mistert-5Oxyo-mistert-6Oxyo-mistert-7Oxyo-mistert-8

Antoine Lesur zaprojektował wielofunkcyjny meble “Mister T” geniealny w swojej prostocie i użyteczności. Kompaktowa forma zrobiona z giętej sklejki jest zarówno stolikiem jak i tacą, poduszki schowane w jej wnętrzu po wyjęciu zamieniają się w siedziska, a po położeniu na wierzchu stołu zmienią go w puff albo podnóżek!

Advertisements

Drzwi których nie ma

Secrrmclosed_01SecretrmopenSecretpassages

Przyzwyczajeni jeste??my do tego, ??e do pomieszcze?? wchodzimy przez drzwi. Tajne przej??cia i  ruchome ??ciany kojarz?? si?? bardziej z powie??ciami kryminalnymi. Rozwi??zania takie jak przej??cie przez rega?? mog?? jednak okaza?? si?? praktyczne nie tylko w ??wiecie fikcji. W niektórych przypadkach (np. w ma??ym wn??trzu) klasyczne drzwi mog??yby zabra?? za du??o cennego miejsca. Zastosowanie ruchomego rega??u mo??e by?? bardzo praktyczne np. w sytuacji kiedy mamy przechodni salon. Drzwi do kolejnego pomieszczenia mog??yby sta?? na drodze storzenia praktycznego i ??adnego rega??u od ??ciany do ??ciany mieszcz??cego np. telewizor, ksi????ki, naczynia, bibeloty etc.- takie rozwi??zanie bardzo optycznie porz??tkuje przestrze?? (patrze 3 zdj??cie). Rega?? taki mia??by jeden ruchomy modu??, stanowi??cy przej??cie. Nie straciliby??my miejsca na drzwi, mieliby??my ci??g??o???? dekoracji a dotego element zaskoczenia dla go??ci!

via

Regał z fantazją

001_fs-e1331182524583002_fs003_fs-e1331182608672

Rega?? i meblo??cianka to sztandarowe meble z poprzednich dekad, które przez lata przygn??bia??y nas swoim wygl??dem. Nie mo??na im jednak by??o odmówi?? funkcjonalno??ci! Dlatego ci??gle s?? obecne w naszym otoczeniu, ale w zupelnie nowym designie. “Tag” to modu??owy rega??. Jego wielko???? i kszta??t okre??lamy sami, dobór koloru równie??: od bardzo ??ywych barw po klasyczne wyko??czenie w drewnie. Ciekawym rozwi??zaniem jest mo??liwo???? u??ywania jego elementów jako stolika czy sto??ka.

via

Gdzie sIę podział telewizor?

10-10-ways-to-disguise-your-tv-sliding-panel1106-hotm-living-room1106-hotm-mirror-tv030912-finalframe081811_hatchtvAuton-tv-lift_yw1gn_65HiddenvisiontvmountNew-tv-cabinet-designOld_tv

Nie ka??demu pomieszczeniu widok telewizora dodaje uroku! Szczególny problem stanowi we wn??trzach w stylu si??gaj??cym przed er?? gadaj??cych pude??ek. Czy ukry?? go wi??c za drzwiczkami w meblu, za ruchomym panelem, w kominku, za lustrem weneckim? A mo??e powinien wysuwa?? si?? z szafki, wypada?? z sufitu, pojawia?? spod mebla?  A gdyby tak zakamuflowa?? go w drewnianej obudowie starego telewizora z lat 60? Rozwi??zanie musi by?? praktyczne. Warto dobrze przemy??le?? zakup nowego telewizora – czym mniejsza ??rednica ekranu, tym ??atwiej go ukry??!

Mniejsze być nie moźe

Filmik prezentuje prób?? zaprojektowania jak najwygodniejszej i najmniejszej przestrzeni do mieszkania. Prototyp ma 14 m2 i jeszcze du??o brakuje mu do idea??u, nast??pna wersja ma by?? ju?? du??o lepsza. Misj?? firmy SmartSpaces jest budowanie mniejszych, ale nie gorszych domów! W my??l oszcz??dzania materia??ów, energii i przestrzeni- wszystkiego czego mo??e nam nied??ugo zabrakn???? na ziemi!