Charakterna szafka

Copy_0_01_diesel_furniture_mindstreamCopy_0_04_diesel_furniture_mindstreamCopy_0_05_diesel_furniture_mindstreamDiesldetail

Prezentujemy meble od Moroso projektu firmy Diesel, znanej g??ównie z produkcji odzie??y. Czarne, kubiczne szafki o zró??nicowanych wymiarach,zosta??y wyposa??one we fronty wyko??czone fotorealitycznymi obrazami: od naturalistycznych, przez architektoniczne pa abstrakcje. O ilo??ci, wielko??ci i wyrazie zestawu zadecydujemy sami, przez dobór modu??ów wed??ug gustu i potrzeb.
Podoba nam si?? koncepcja nadania meblom unikalnego wyrazu. Zabieg naklejenia fototapety na posiadane przez nas meble, mo??e okaza?? sie idealnym rozwi??zaniem na szybk?? renowacj?? czy to meblo??cianki po babci, czy odrapanych szafek kuchennych!

via

Advertisements

Na biegunach krzes??o!

Picture_2Picture_3Picture_1

OOOMS we wspó??pracy z Meinte van de Meulen zaprojektowali uniwersalne p??ozy, które prawie ka??de czworono??ne…krzes??o zamieni?? w krzes??o bujane! Bardzo sprytna konstrukcja ze sklejki i  stali mo??e nada?? prozaicznemu siedzisku now?? jako????. Zale??nie od k??ta nachylenia oparcia krzes??a uzykamy inn?? dynamik?? ruchu. Czy?? nie by??oby mi??o nie musie??  ci??gle powtarza??: “Dzieci prosz?? nie buja?? si?? przy stole”  tylko….do????czy?? do nich?

Apartamenty w Gironie

Dzn_alemanys-5-by-anna-noguera_13Dzn_alemanys-5-by-anna-noguera_51Dzn_alemanys-5-by-anna-noguera_61Dzn_alemanys-5-by-anna-noguera_71Dzn_alemanys-5-by-anna-noguera_91Dzn_alemanys-5-by-anna-noguera_101Dzn_alemanys-5-by-anna-noguera_111Dzn_alemanys-5-by-anna-noguera_121

XVI wieczny dom mieszcz??cy si?? w historycznym centrum Girony zosta?? przebudowany. W zmodernizowanych wn??trzach mieszcz?? si?? dwa apartamenty na wynajem. Architektka Anna Noguera przywróci??a konstrukcji domu jego pierwotny charakter, pozbywaj??c si?? wszystkich zmian i dobudówek powsta??ych przez lata. Nowe wyposa??enie wn??trz utrzymane jest w stonowanej kolorystyce, przewa??a metal, beton i drewno bukowe. Wspó??czesne wyko??czenie wspó??gra i harmonijnie wpisuje si?? w stare, kamienne mury. Powsta??y wn??trza bardzo eleganckie, proste a zarazem ciep??e i przytulne.

Location: Carrer Alemanys, 5 17004 Girona Spain
Zdj??cia: Enric Duch

via dezeen.com