Lampy z patyną

228839224785504380tvgf39jac236368680412254440mumvjo81c265994540186337673w1vbacicEdison-chandelier93379392243238158ofpxxcpvc56365432805785941zaace6n6c59672763782136028uh5fgvbqc04182110122089839868382226_9ttjgtpy_f4bc21c0f33ef8Il_570xnImagesKozo-lampPaulbarbera-8Super-guppy-floor-lamp-streetlamp-2Covetgarden0412

Oto kilka inspiracji na lampy w stylu industrialnym i vintage, które przy minimalnych zdolnościach manualnych jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie. Jako baza posłużyć  mogą rury, kosze, amortyzatory itp.  znalezione na strychu,  giełdzie staroci czy złomowisku. Niejednokrotnie stworzymy w ten sposób prawdziwe piękności! Nie zdarzy się natomiast, aby powstały lampy pozbawione charakteru!

Advertisements

Charakterna szafka

Copy_0_01_diesel_furniture_mindstreamCopy_0_04_diesel_furniture_mindstreamCopy_0_05_diesel_furniture_mindstreamDiesldetail

Prezentujemy meble od Moroso projektu firmy Diesel, znanej g??ównie z produkcji odzie??y. Czarne, kubiczne szafki o zró??nicowanych wymiarach,zosta??y wyposa??one we fronty wyko??czone fotorealitycznymi obrazami: od naturalistycznych, przez architektoniczne pa abstrakcje. O ilo??ci, wielko??ci i wyrazie zestawu zadecydujemy sami, przez dobór modu??ów wed??ug gustu i potrzeb.
Podoba nam si?? koncepcja nadania meblom unikalnego wyrazu. Zabieg naklejenia fototapety na posiadane przez nas meble, mo??e okaza?? sie idealnym rozwi??zaniem na szybk?? renowacj?? czy to meblo??cianki po babci, czy odrapanych szafek kuchennych!

via

Z papieru

Kamijiya01Kamijiya03Kamijiya0812bKamijiya04Kamijiya06

 

 

Pierwsze papierowe meble zaprojektowa?? w latach 70-tych architekt Frank Gehry.  Fotel Wiggle Side wykonany z 50 po????czonych ze sob?? warstw tektury falistej jest ikon?? designu. Co jaki?? czas pojawiaj?? si?? jego nast??pcy – mniej lub bardziej udane projekty mebli. Papierowy stó?? zaprojektowany przez miso + s.o.n. jest bardzo dekoracyjny i orginalny. Zale??nie od skali pe??ni?? mo??e wiele funkcji, a w mniejszej sprawdza si?? idealnie jako element dekoracyjny. 

via

Tapety 3d

Ripple_mv_lrg_nat_situ_1Ripple_mv_lrg_blue_situ_1Ripple_white_officeV2_cafeV2_yellow_office_frontWeave_situ_windowAwv_lobby_front_2Flow_mv_lrg_multiple_situ_1

Firma MIO oferuje przedmioty, do produkcji których u??yto materia??ów z odzysku. Szczególnie interesuj??ce s?? te zrobione z papieru. Bardzo podobaj??  si?? nam tapety 3d. Modu??y ok. 30 x 30 cm mo??emy przyklei?? do ??ciany jak tradycyjn?? tapet?? – na klej, b??d?? przymocowa?? ta??m?? dwustronn??. W ofercie dost??pne s?? cztery wzory: V2, FLOW, RIPPLE i ACOUSTIC WEAVE. Ostatni, oprócz walorów dekoracyjnych, posiada dodatkow?? w??a??ciwo???? – poprawia akustyk??. Wszystkie tapety  wyst??puj?? w neutralnym, szarym kolorze. Poszczególne elementy mo??emy pomalowa?? – wa??kiem, p??dzlem b??d?? sprejem – na dowolnie przez nas wybrany kolor u??ywaj??c  farb lateksowych, wodnych b??d?? olejnych. Dzi??ki temu mamy wi??cej mo??liwo??ci w dekorowaniu. Mo??emy tworzy?? motywy  jednobarwne b??d?? wielokolorowe biegn??ce przez ca??e ??ciany, b??d?? wyst??puj??ce na mniejszych powierzchniach w formie np. obrazu. Niezale??nie od wybranego wariantu, po zdj??ciu ze ??ciany przeznaczamy je do ponownego przetworzenia, nie tworz??c ??mieci!

Na biegunach krzes??o!

Picture_2Picture_3Picture_1

OOOMS we wspó??pracy z Meinte van de Meulen zaprojektowali uniwersalne p??ozy, które prawie ka??de czworono??ne…krzes??o zamieni?? w krzes??o bujane! Bardzo sprytna konstrukcja ze sklejki i  stali mo??e nada?? prozaicznemu siedzisku now?? jako????. Zale??nie od k??ta nachylenia oparcia krzes??a uzykamy inn?? dynamik?? ruchu. Czy?? nie by??oby mi??o nie musie??  ci??gle powtarza??: “Dzieci prosz?? nie buja?? si?? przy stole”  tylko….do????czy?? do nich?